Kierowanie się benchmarkiem nie wychodzi na dobre

Przy wyborze fundusz inwestorzy często kierują się benchmarkiem danego produktu. Jednak okazuje się, że pozorne podobieństwo produktów, wynikające z przynależności do tej samej grupy, a zwłaszcza posiadających bardzo podobny benchmark, nie musi świadczyć o ich zbliżonym charakterze.

Analizy Online spośród wielu grup funduszy wybrały tę, która posiada najsilniejszą reprezentację – funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii. Wskazały dwa produkty – Allianz Akcji i Noble Fund Akcji, dla których towarzystwa zdefiniowały benchmarki na poziomie odpowiednio 95 proc. WIG+5 proc. WIBID O/N oraz 90 proc. WIG+10 proc. WIBID O/N. Dalej

Najlepsze depozyty roczne w czerwcu

Najwyższe oprocentowanie na lokatach 12-miesięcznych otrzymać można w BIZ Banku i Smart Banku (obie instytucje są częścią FM Banku PBP). Odsetki wyliczane są na podstawie stawki WIBOR 6M, sięgają 2,54 proc. Minimalna kwota depozytu wyznaczona została na 1 tys. zł, górnej granicy nie ma.

Osoba posiadająca konto osobiste w BOŚ Banku może liczyć na bonus w wysokości 0,5 proc., jeżeli dokona kartą debetową transakcji bezgotówkowych o wartości co najmniej 300 zł miesięcznie. Jednak istnieje jeszcze dodatkowy warunek: średniomiesięczne saldo na ROR musi wynosić minimum 10 proc. kwoty lokaty, Oprocentowanie wyniesie wtedy 2,5 proc. Dalej

Lokaty kwartalne w maju

W maju najwyższą stawkę na lokacie trzymiesięcznej proponuje Idea Bank i Plus Bank. Klienci, którzy spełnią określone warunki mogą uzyskać oprocentowanie wynoszące 4 proc. w skali roku. Drugie miejsce przypada ofercie mBanku i Banku Smart. Stawka oferowana przez te instytucje wynosi 3,5 proc. w skali roku i jest przeznaczona wyłącznie dla nowych klientów, którzy wraz z lokatą zdecydują się założyć także konto osobiste. Podium zestawienia najlepszych lokat kwartalnych z dodatkowymi warunkami zamyka oferta „Lokaty Mobilnej” w Banku Millenium z podstawową stawką 3,25 proc. w skali roku, którą w określonych przypadkach klient może podwyższyć do 3,5 proc.

Przeciętne oprocentowanie najlepszych lokat kwartalnych z dodatkowymi warunkami w maju wynosi 3,3 proc. w skali roku. Dalej

Warto wybierać fundusze obligacji korporacyjnych

Osoby, które nie chcą zakładać rachunku maklerskiego, zajmować się analizą sytuacji przedsiębiorstw, zamiast bezpośredniej inwestycji w papiery dłużne firm, mogą kupować jednostki funduszy obligacji korporacyjnych. Inwestycja w jednostki funduszy nie wymaga czasu, który jest niezbędny na przeanalizowanie sytuacji finansowej firmy emitującej obligacje. Zrobi to ekspert, a w niektórych przypadkach cały komitet inwestycyjny, który weryfikuje emitentów i selekcjonuje obligacje trafiające do portfela.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy najlepszy zysk wypracował Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ (jest to fundusz zamknięty). Jego polityka inwestycyjna nie zakłada koncentracji na określonych sektorach gospodarki czy branżach, jest to zgodne z zasadą jak najlepszej dywersyfikacji. Fundusz inwestuje głównie na rynku krajowym. Papiery niebędące w publicznej ofercie stanowią co najmniej 80 proc. portfela. W ciągu ostatniego roku 4,2 proc. zarobili posiadacze certyfikatów funduszu. Dalej

Ujemne oprocentowanie będzie uwzględniane

W wyniku spadku stawki LIBOR na początku 2015 roku w przypadku niektórych kredytobiorców suma marży i wskaźnika z rynku międzybankowego była ujemna. Część banków przyjęła wtedy, że zobowiązanie ma ujemne oprocentowanie. Według innych instytucji oprocentowanie pozostało na poziomie 0 proc. W styczniu UOKiK podjął decyzję w sprawie mBanku, który samodzielnie zdecydował się na wypłacenie klientom świadczenia, ale nie zgadza się on ze stanowiskiem urzędu i zapowiedział odwołanie.

UOKiK analogiczną decyzję podjął 5 kwietnia w sprawie dwóch kolejnych banków – Getin Noble Bank i Credit Agricole. Następstwem działań Urzędu było dobrowolne zobowiązanie obu banków, aby zaniechać stosowania zakwestionowanych praktyk i zrekompensować klientom ich skutki. Dalej

Polacy nie oszczędzają długoterminowo

Eksperci zajmujący się systemem emerytalnym oraz przedstawiciele rynku finansowego uważają, że potrzebne są silne zachęty do długoterminowego oszczędzania, niezbędna jest edukacja finansowa Polaków, ale to przyniesie efekt dopiero w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Aż 55 proc. polskich gospodarstw domowych nie posiada żadnych oszczędności, jeżeli już są, to nie przekraczają poziomu rzędu 1/3 miesięcznych dochodów. Badania NBP wskazują, że Polacy nie mają długofalowych konkretnych celów oszczędzania.

Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich obecna konstrukcja trzeciego filara jest niewystarczająca, a produkty takie jak Indywidualne Konto Emerytalne czy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego choć mają wbudowane zachęty, to są one zbyt małe i należy je poszerzyć. Dalej

Banki obciążają kosztami klientów

Ustawa o podatku bankowym zacznie obowiązywać od 1 lutego 2016 roku. Do jego zapłaty zobowiązane będą nie tylko banki, ale też SKOK-i, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy pożyczkowe. Po zapowiedzi wprowadzenia daniny niektóre instytucje od razu podwyższyły marże kredytowe. W Deutsche Banku wzrosły one o 0,65 p.p., w mBanku o 0,40 p.p. W grudniu i w styczniu na podwyżki zdecydowały się m.in. Eurobank, Pekao SA, BPH, Raiffeisen Polbank czy BGŻ BNP Paribas. Marże wzrosły o 0,14 p.p. do 0,50 p.p. w zależności od kwoty kredytu i wielkości wkładu własnego. Dalej

Małe i średnie spółki bronią się przed spadkami

Bieżący rok na rynku polskich akcji dla nikogo nie był łatwy. Tylko jeden sektor broni się przed spadkami lepiej od innych, są to małe i średnie spółki. Indeks mWIG40 o początku roku stracił -1,8 proc., w tym samym czasie WIG20 został przeceniony o prawie jedną czwartą.

Małe i średnie spółki nie są tak wrażliwe na to, co dzieje się na rynkach zagranicznych. Polskie blue chipy są w większym stopniu uzależnione od bieżących nastrojów na rynkach światowych, to one najczęściej występują w portfelach zagranicznych inwestorów. W tym roku duża część z nich odwróciła się od rynków wschodzących, w tym do Polski, a to za sprawą silnie umacniającego się dolara i spowolnienia gospodarczego w Chinach. Dalej

Banki bez presji na podwyżki oprocentowania depozytów

Odsetki od krótko- i długoterminowych depozytów od pół roku pozostają na niemal niezmienionym poziomie. Przeciętne oprocentowanie kwartalnych lokat to 2,44 proc. w skali roku, jest ono niższe o 0,01 pkt proc. niż przed miesiącem. Dzięki depozytom półrocznym można zarobić średnio 2,54 proc. (+0,01 pkt. proc. m/m), roczne – 2,61 proc. (-0,01 pkt proc. m/m), a dwuletnie 3,05 proc. (+0,08 pkt proc. m/m). Oprocentowanie lokat zakładanych na okres do roku włącznie, prawie od wakacji znajduje się na tym samym poziomie. Banki nie spieszą się z wprowadzaniem podwyżek. Podniesienie stóp procentowych to kwestia kwartałów, sytuacja na rynku kredytowym nie wymaga szybkiego zwiększania bazy depozytowej, a klienci przyzwyczaili się do niskooprocentowanych depozytów, o czym świadczy zahamowanie odpływu oszczędności z lokat. Dalej

Wartość akcji w portfelach OFE maleje

Wartość akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych spadła w grudniu o 6,33 proc. m/m., do 124,446 mld zł, zaś obligacji skarbowych zmniejszyła się o 0,50 proc., do 126,4 mld zł – wynika z wyliczeń PAP.

W stosunku do grudnia 2012 roku wartość akcji pozostających w posiadaniu OFE wzrosła o 31,4 proc. Łączne zaangażowanie OFE w akcjach w grudniu wyniosło 41,59 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje wykazuje Pekao OFE (45,85 proc.), zaś najmniejsze AXA OFE (39,19 proc.). Dalej